Základní umělecká škola Cvikov

Aktualizace ŠVP

25.9.2015 - změna v hodinové dotaci PHV

23.6.2016 – změna hodinové dotace u přípravného studia hudebního oboru

 

25.4.2017 – rozšíření počtu studijních zaměření o Hru na kytaru'
               - změna v počtu hodnocení v individuální výuce hudebního oboru

2.9.2019 – k přípravnému studiu II. stupně u studijního  zaměření Hra na klavír, Hra na zobcovou flétnu, Hra na kytaru, Sólový zpěv byl přidán nepovinný vyučovací předmět Sborový zpěv

                -  k přípravnému studiu I. stupně u studijního  zaměření Hra na klavír byla přidána poznámka : Výuka může probíhat ve skupině.