Základní umělecká škola Cvikov

Aktuální informace

Přijímání žáků 2020-2021

2020 prijimacky

Milí žáci, toto jsou základní pravidla pro vstup do ZUŠ

1. Zazvoňte na svou třídu.
2. Počkejte, až se vám ozve učitel a pozve vás dovnitř.
3. Vstoupit smíte pouze sami bez rodičů.
4. Vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem.
5. Dodržujte od ostatních odstupy alespoň 1,5 m.
6. Uvnitř ZUŠ na vás bude čekat váš učitel a bude vám radit, co dělat dál.
7. V šatně se smí převlékat nejvýše dva žáci.
8. V šatně se zouvejte a převlékejte co nejrychleji.
9. U výtvarky si umyjte pečlivě ruce a dezinfikujte.
10. Na pokyn učitele můžete vstoupit do třídy.

Sdělení o obnovení osobní přítomnosti žáků v ZUŠ a jejich podmínkách

V současné době se naše škola připravuje na možnost otevření podle manuálu vydaného MŠMT. (Dokument dorazil do datové schránky v pondělí 4.5.2020 ve 14 hodin.)

Jakmile bude mít ZUŠ Cvikov připraveny všechny náležitosti organizační i hygienické, uvědomíme Vás o datu zahájení výuky. Původně předpokládaný termín pondělí 11.5.2020 zřejmě nestihneme.

Vynasnažíme se školu připravit a vybavit hygienickými pomůckami co nejdřív. Těšíme se naše žáky a práci s nimi.

Mgr. Olga Svatošová

ředitelka ZUŠ Cvikov

Plánované akce

Dokument ČT o Barabanfestu

Česká televize věnovala Barabanfestu svůj potenciál a dala mu tím hezký dárek k 10. ročníku, 
který proběhne ve Cvikově 26.-27.května 2017.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/216562260800008-tradice-pres-hranice/ 

Lusatia Consort v České televizi

Dárek od České televize k narozeninám souboru, který vznikl v roce 1996 jako flétnový a v průběhu své existence zapojil i nástroje jiné, takže v jeho skladbách je možno slyšet vedle fléten také housle, klarinet, saxofon, kytaru, různé rytmické nástroje, zvony, příčnou flétnu, ale i méně obvyklé nástroje historické - zvířecí rohy, středověký klarinet, kornamusy. Od roku 2004 se soubor začal velmi dynamicky rozvíjet v oblasti hudby historické (renesanční).  

Informační systém základních uměleckých škol

Vítejte v programu pro elektronickou správu dokumentů iZUŠ, který významně zjednodušil práci vedoucím pracovníkům při kontroláchizus podřízených, učitelům při vyplňování tiskopisů, rodičům a žákům zkvalitnil komunikaci se školou a zlepšil informovanost široké veřejnosti.

 

Výhody pro rodiče)

Rodiče, chcete mít dokonalý přehled o Vašem dítěti?
Papírová žákovská knížka nabízí jen zlomek informací než elektronická knížka iZUŠ. Dozvíte se ihned o docházce svého dítěte do všech předmětů, o veškeré probírané látce a známkách. Budete informováni o aktuálních akcích školy, všichni se dočtou o úspěších Vašeho dítěte na soutěžích a přehlídkách. Budete moct udržovat údaje o žákovi stále aktuální. Už nezapomenete podívat se do žákovské knížky, protože ji máte stále po ruce na svém počítači. Obsluha iZUŠ je snadná a intuitivní. Zvládnete ji stejně jako práci se svou e-mailovou schránkou.

Potřebujete omluvit své dítě z výuky?
Jednoduše zadejte důvod, proč se žák výuky nezúčastní, a učitel bude hned informován. Takto můžete omlouvat budoucí, ale i už proběhlé hodiny. Pravidelně jste upozorňováni na neomluvenou nedocházku svých dětí. Pokud se potřebujete spojit s někým ze školy, na jednom místě máte všechny kontakty na učitele i vedení školy.