Základní umělecká škola Cvikov

Učitelský tým

Olga Svatošová ředitelka, výtvarný obor
Šárka Hanušová hra na klavír, sólový zpěv, sborový zpěv – pěvecký sbor Lužánek
Eva Navrátilová hra na klavír, přípravná hudební výchova, hudební nauka
Štěpán Přenosil hra na zobcovou flétnu, hudební nauka, sborový zpěv – komorní sbor Komorní zjef, hra v souboru, vokálně instrumentální soubor Lusatia consort
Vladislav Pech hra na kytaru