Základní umělecká škola Cvikov

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1.1 Počet oborů, velikost

V ZUŠ Cvikov jsou vyučovány dva obory – hudební a výtvarný. Škola má kapacitu 140 žáků. Naplněnost školy se pohybuje kolem110 žáků.

1.2 Historie a současnost

ZUŠ Cvikov byla založena 1.září 1991 usnesením zastupitelstva města za dne 27.6.1991. Vyučování probíhalo až do března 1992 ve třídách II. stupně základní školy. Od 6.4.1992 bylo kolaudačním rozhodnutím povoleno užívat prostory podkroví Městského klubu kultury ve Cvikově, kde škola sídlí dosud.
V prvním školním roce byly vyučovány 3 obory - hudební, výtvarný a taneční. Po přesídlení školy ze změnily personální i prostorové podmínky a taneční obor byl zrušen. Hudební a výtvarný obor jsou vyučovány dosud.

1.3 Charakteristika pedagogického sboru

V ZUŠ Cvikov dlouhodobě vyučují 4 učitelé hudebního oboru a jeden učitel výtvarného oboru.

1.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

ZUŠ Cvikov několik let spolupracuje se ZUŠ Mimoň, každoročně pořádají společný koncert .
Žáci ZUŠ Cvikov jsou často zváni organizacemi města ke krátkým vystoupení. Hudební obor nabízí koncerty pro mateřské školy i pro školu základní.
V ZUŠ Cvikov působí instrumentálně vokální soubor Lusatia consort, který hojně navštěvuje různá vystoupení koncerty a festivaly.
Výtvarný obor svými díly zdobí interiéry veřejných budov. Pohybově tanečními vystoupeními doplňuje některé kulturní akce města. Každoročně pořádá výstavu prací svých žáků.

1.5 Vybavení školy a její podmínky

ZUŠ má tři třídy pro výuku hudebních předmětů, z nichž dvě jsou vybaveny pianinem. Jedno pianino je umístěno v hale ZUŠ, kde slouží pro malá vystoupení, která musí probíhat až po skončení výuky. ZUŠ je vybavena i elektronickými klávesami, několika menšími nástroji pro soubor a poslechovým zařízením. Školní koncerty probíhají v sále, kde si klavíristé mohou zahrát na kvalitním pianu. V sále probíhají i některé zkoušky dětského pěveckého sboru a souboru. V učebně hudební nauky a ve výtvarném ateliéru je umístěn počítač s velkou obrazovkou, který používáme pro výuku.
Výtvarný obor má jednu učebnu. V ní je umístěn malý grafický lis. Modelářská hlína pro výuku modelování je umístěna v této třídě též. Při některých výtvarných činnostech vyžadujících větší prostor žáci využívají i halu ZUŠ.